คลายา

เงื่อนไขการคืนเงิน สำหรับลูกค้าที่ใช้แล้วไม่พอใจ

  1. ผู้ใช้ยินดีให้ข้อมูลเรื่อง ปัญหาจากการใช้งาน โดยทางโทรศัพท์ หรือ ให้พนักงานของบริษัทเดินทางไปพบ
  2. ผู้ใช้สามารถส่งสินค้ากลับคืนมาได้
  3. ผู้ใช้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร แล้วทางบริษัทจะโอนเงินกลับคืน ภายใน 1 สัปดาห์