คลายา

ชำระเงิน

ชื่อบัญชี บริษัท คลาย จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย ถนนสามเสน 982-7-67635-0
ธนาคารกสิกรไทย บางกระบือ 007-3-14608-9
หมายเหตุ: กรุณาชำระมาเป็นเศษสตางค์ เพื่อให้ท่านได้รับการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดการชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

เลขที่ใบสั่งซื้อ
ส่งเอกสารการชำระเงิน
(เฉพาะรูปภาพและ pdf)